Regulamin Pielgrzymki

REGULAMIN GDAŃSKIEJ PIESZEJ PIELGRZYMKI
Pielgrzymka to wspólnota żyjąca według konkretnych wartości. Musimy stosować się do konkretnych zasad, aby dobrze przeżyć wspólnie tę drogę.

1. Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. Ma charakter niecodziennych, wędrownych rekolekcji z bogatym programem różnych form dzielenia się słowem i przemyśleniami, modlitwy, konferencji i dyskusji oraz spotkania w Eucharystii i Sakramencie Przebaczenia. Duch modlitwy i zdyscyplinowanie są znakiem prawdziwego i pełnego uczestnictwa w pielgrzymce.

2. W Pieszej Pielgrzymce z Gdańska na Jasną Górę może uczestniczyć każdy kto:
1. Akceptuje jej religijny i rekolekcyjny charakter ( Msza Św., w których uczestnictwo jest centralnym wydarzeniem dnia, konferencje, wspólne modlitwy, śpiew…);
2. Pragnie pogłębić swą chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;3. Jest na tyle zdrów, że przewiduje fizyczną możliwość 16-dniowego wędrowania (powyżej 55 lat obowiązuje zaświadczenie lekarskie);
4. Zachowa podczas pielgrzymki bezwzględną wstrzemięźliwość od picia alkoholu, palenia tytoniu, używania narkotyków czy dopalaczy i spożywania lodów;
5. Wyraża zewnętrzną przynależność do wspólnoty pielgrzymkowej przez noszenie znaczka i posiadania przy sobie legitymacji pielgrzymkowej;
6. Będzie przestrzegał zaleceń Księży Przewodników i służb pielgrzymkowych;
7. Osoby do lat 16 mogą brać udział w pielgrzymce tylko w towarzystwie osoby dorosłej, idącej w tej samej grupie, w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego na formularzu zgłoszeniowym, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów ( z wyznaczonym opiekunem)

3. Atmosfera Pielgrzymkowa:
1. Pielgrzym jest człowiekiem pokory, z wdzięcznością Bogu przyjmuje wszelkie dary, jakie otrzymuje w czasie pielgrzymowania na miarę dobrej woli ludzi, którzy go podejmują;
2. W czasie wspólnego pielgrzymowania jesteśmy dla siebie bliscy, tworząc rodzinę dzieci Bożych dlatego zwracamy się do siebie używając zwrotów „Siostro”, „Bracie”;
3. W czasie pielgrzymki nie należy niepotrzebnie hałasować, rozniecać ognia i śmiecić. Od godz. 22.00 obowiązuje cisza nocna i należy być u gospodarzy, którzy zapewniają nam nocleg.

4. Organizacja marszu:
1. Na czele pielgrzymki stoi Ksiądz Przewodnik – Kierownik Gdańskiej Pielgrzymki. Cała pielgrzymka podzielona jest na grupy, według parafii lub środowisk, które prowadzone są przez Księży Przewodników Grup, którym pomagają porządkowi lub inne osoby, powołane do obsługi pielgrzymi – wyróżniający się specjalnymi znaczkami;
2. Na trasie idziemy prawą stroną szosy, zwartą grupą, w kolumnie za Krzyżem i znakiem grupy;
3. Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce, w razie konieczności oddalenia się od grupy należy zaopatrzyć się w odpowiednią przepustkę u Księdza Przewodnika;
4. Pielgrzymi opuszczający pielgrzymkę z przyczyn zdrowotnych lub innych przypadków losowych proszeni są o powiadomienie o tym ks. Przewodnika Grupy i osobę prowadzącą ewidencję;
5. Wszyscy księża noszą sutanny, idący na końcu grupy służą w Sakramencie Pokuty;

5. Noclegi:
1.Kwatermistrzowie wybierają grupom miejsce na posiłek i kwatery na nocleg. Nie wolno czynić tego indywidualnie i samowolnie;
2.Grupa podzielona jest na podgrupy noclegowe;
3.Noclegi przewidziane są w szkołach lub innych pomieszczeniach, dlatego należy zaopatrzyć się w śpiwory;
4.Noclegi są bezwzględnie osobne dla Sióstr i Braci;
5.Myjemy się w miejscach wskazanych przez gospodarzy, pływanie w rzekach i jeziorach jest zabronione;
6.Na noclegi przychodzimy zespołowo, nie wyprzedzamy grupy, niedopuszczalne jest samowolne zajmowanie miejsc.

6. Bagaż:
1. Na drogę zabieramy jedynie niezbędne rzeczy, cały bagaż jest przewożony specjalnym transportem, dlatego wszystkie rzeczy pielgrzyma powinny być zabezpieczone przed zamoknięciem;
2. Na każdym bagażu musi być numer zgodny z numerem legitymacji pielgrzymkowej;
3. Dostęp do bagażu możliwy jest jedynie na noclegu.

7. Transport:
1. Wszystkie samochody załatwia kierownictwo pielgrzymki;
2. Prywatne samochody nie mogą towarzyszyć pielgrzymce bez zezwolenia Księdza Przewodnika – Kierownika Pielgrzymki;
3. Samochody uczestniczące w pielgrzymce są wyraźnie oznakowane;
4. Wzdłuż kolumny pielgrzymkowej mogą poruszać się jedynie samochody sanitarne i poszczególnych służb.

8. Opieka lekarska:
1. Jest zapewniona w wymiarze podstawowym, na postojach noclegowych będą funkcjonowały punkty medyczne, a na trasie będą wędrowali wśród nas lekarze i pielęgniarki;
2. Pomoc udzielana jest bezinteresownie bez ponoszenia kosztów leczenia i transportu;
3. Każdy pielgrzym powinien posiadać podręczną apteczkę z: bandażami, spirytusem salicylowym, zasypką do nóg, tłustą maścią ochronną (linomag, witaminowa, tranowa, olej lniany); a zwłaszcza z używanymi indywidualnie lekami.

9. Wyżywienie:
1. Organizatorzy dostarczają chleb w porozumieniu z mieszkańcami miejscowości, przez które pielgrzymka przechodzi;
2. Korzystając z życzliwości ludzi, będą organizowali możliwość nabycia gorącego posiłku; szanuj chleb powszedni w każdej postaci;
3. Zawsze myślimy o innych, gdy weźmiemy dodatkowy kubek zupy to na pewno zabraknie komuś kto jeszcze idzie.

10.Osobiste wyposażenie pielgrzyma:
1. Wygodne mocne buty, dobrze rozchodzone, grube wełniane i cieńsze bawełniane skarpety w kilku kompletach, na drogę zakładamy dwie pary cienkie i grube oraz zasypujemy stopy zasypką lub talkiem;
2. Obowiązuje strój skromny i wygodny: koszulki zakrywające ramiona i spodenki do kolan. Niedopuszczalny jest strój plażowy oraz mini;
3.Strój wyraża charakter pokutny pielgrzymki i ma chronić przed poparzeniem słonecznym;
4.Obowiązkowe nakrycie głowy;
5.Peleryna przeciw deszczowa;
6.Podręczny mały plecak, ewentualnie chlebak na drogę, a w nim osobiste leki, kubek, łyżka, pojemnik na picie, śpiewnik;
7.O różańcu i modlitewniku nie powinno się przypominać.

11.Hasła i transparenty;
1. Mają charakter religijny i muszą być zaakceptowane przed pielgrzymką przez kierownictwo.

12.Zapisy;
1. Wybór grupy przy zapisach jest dowolny, jednak zmiany grup w czasie trwania pielgrzymki są niedozwolone;
2. Przy zapisach uiszczamy wpisowe, które obejmuje: znaczek, legitymację, koszty nagłośnienia, transport sanitarny i zaopatrzenie, a także inne wydatki związane z organizacją pielgrzymki, uiszczamy także opłatę za przewóz bagażu;
3. Jest możliwość dołączenia w trakcie trwania pielgrzymki, należy zgłosić się do Przewodnika Grupy.

13.Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się: upomnienie usunięcie z pielgrzymki oraz poinformowanie rodziny i parafii zamieszkania o zaistniałym fakcie.

14.Wszyscy uczestnicy pielgrzymki są wezwani do:
1.Wymiany duchowych wartości wewnątrz grupy i w spotkaniach na trasie;
2.Tworzenia atmosfery braterstwa, wzajemnej pomocy i odpowiedzialności za Siostrę i Brata, którzy idą obok mnie, szczególną troską otaczamy tych którzy idą po raz pierwszy;
3.Zachowania porządku i bezpieczeństwa na trasie, czystości na postojach i szacunku do przyrody;
4.Zamiętając, że celem pielgrzymowania jest przywrócenie jedności z Bogiem i pojednanie z ludźmi w miłości i sprawiedliwości, starajmy się ducha pielgrzymki przenieść w naszą codzienność.

15.O aktualnych sprawach nie objętych regulaminem decyduje Ks. Kierownik Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki