„Każdy kto żyje i wierzy we Mnie nie umrze na wieki” (J11, 26).

28.05.2018 r. o 18.45 odszedł do Pana nasz brat z grupy Biało-Żótej, Jurek Oliński. Prosimy o modlitwę za niego i za rodzinę pogrążoną w żałobie.